Nikitiuk Borys, Z dziejów Hajnówki i jej okolic

Z dziejów Hajnówki i jej okolic

Nikitiuk Borys

Autor pracy Z dziejów Hajnówki i jej okolic (1915-1939) określił granice obszaru swych badań. W opracowaniu konsekwentnie trzyma się tego założenia. Centralne miejsce zajmuje Hajnówka, bo tu koncentrował się przemysł drzewny, tu było największe skupisko robotnicze związane z tą wytwórczością. Poznajemy także Białowieżę, ośrodek ochrony, rekreacji i wykorzystania zasobów Puszczy Białowieskiej. W tej części autor sięgnął do odległych wiek... Болей »


Народны тэатр, 2-е выд., выпр. і дап.

Народны тэатр

У том увайшлі творы бсларускага фальклору, якія складаюць аснову рэпертуару нацыянальнага народнага тэатра ад яго вытокаў да нашых дзён: карагоды, ігравыя песні і танцы, найбольш характэрныя драматургічныя эпізоды каляндарных і сямейна-бытавых абрадаў. Асобныя раздзелы прысвечаны пазаабрадавым тэатралізаваным гульням, беларускаму лялькаваму тэатру — батлейцы, народнай драме. Гэты том — поўная публікацыя тэкстаў прадстаўленняў народ... Болей »


Жарты, анекдоты, гумарэскі, Выд. 2-е, дапрацаванае

Жарты, анекдоты, гумарэскі

Упершыню выданне выйшла ў 1984 г. У томе сістэматызаваны жарты, анекдоты і гумарэскі дарэвалюцыйнага і савецкага часу, сабраныя з апублікаваных і архіўных крынш. Сатыра і гумар дарэвалюцыйных народных твораў востра высмейвалі прыгнятальнікаў працоўных, змагаліся супраць паразітызму, прагнасці. крывадушша, п'янства і іншых людскіх заган. У творах савецкага перыяду адлюстроўваецца непрымірымасць народных мас да недахопаў, імкненне п... Болей »


Народная медыцына

Народная медыцына

рытуальна-магічная практыка

У томе сабраныя разам лекавальныя магічна-рытуальныя практыкі беларусаў, а таксама вераванні, звязаныя з самымі рознымі хваробамі, іх прычынамі, прафілактыкай, сімптаматыкай. Шырока падаюцца ўяўленні пра персаніфікаваную і дэманалагізаваную хваробу. Запісы часта ўключаюць у сябе замовы і заклінанні. Народная медыцына беларусаў прадстаўленая як комплекс уяўленняў пра чалавека і свет, іх гарманічныя ўзаемадачыненні. Разлічаны на фа... Болей »


Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гісторыі

Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гістор...

да 880-годдзя горада; матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.

Зборнік уключае матэрыялы Міжнароднай навуковай канфсрэнцыі «Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада)», якая адбылася 10- 11 красавіка 2008 года. Канферэнцыя арганізавана і праведзена сумеснымі намаганнямі Гродзсенскага гарадскога выканаўчага камітэта і гарадскога савета дэпутатаў, інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кафедры гісторыі Беларусі факультэта гісторыі і сацыялогіі Устано... Болей »


Studia i materiały do dziejów Siemiatycz

Studia i materiały do dziejów Siemiatycz

W serii ,,Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego" przekazujemy czytelnikom Studia i materiały do dziejów Siemiatycz. Niniejsza publikacja, tak jak wydane uprzednio Studia do dziejów miasta Białegostoku (4 tomy) oraz powiatów: sejneńskiego, swualskiego, augustowskiego oraz grajewskiego, nie ma charakteru monografii. Nie prowadzono bowiem dotąd wielostronnych i systematycznych badań nad dziejami Siemiatycz. Jedyna dotąd monografi... Болей »


Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym - Wspólnota dziejów

Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym - W...

Materiały z III Międynarodowej Konferencji Numizmatycznej (Supraśl 10-12 IX 1998)

Pierwszą moją reakcją na projekt poświęcenia kolejnego biennale w Supraślu mennicom istniejącym pomiędzy Morzem Bałtyckim i Czarnym była wątpliwość, czy jest to temat nadający się na trzydniową konferencję, czy jest on dość nośny pod względem problematyki badawczej, skoro ilość mennic na wyznaczonym w tytule obszarze była stosunkowa niewielka, zwłaszcza w zestawieniu z krajami leżącymi na zachód od tego terytorium, a stopień ich rozp... Болей »


Чернявская Т. И., Петросова Е. Ю., Памятники архитектуры Минска XVII—начала XX в.

Памятники архитектуры Минска XVII—начала XX в...

Чернявская Т. И., Петросова Е. Ю.

В книге рассматриваются памятники архитектуры ХУП—начала XX в., сохранившиеся до настоящего времени. Освещаются основные этапы градостроительства Минска, дается анализ застройки трех исторнко-архнтектурных зон, а также отдельных памятников, расположенных в центральной части города. Имеется библиография. Рассчитана на архитекторов, искусствоведов, студентов архитектурно-строительных вузов и широкий круг читателей, интересующихся архит... Болей »


Памяць зямлі беларускай

Памяць зямлі беларускай

Прырода. Гісторыя. Помнікі ратнай славы. Культура. Архітэктура

Я хачу правесці Вас па зямлі, якая для мяне—і, мабыць, не толькі для мяне—даражэй за ўсё, самы ўтульны і чароўны кут. І ў Вас, калі Вы наведаецеся сюды, у сэрцах могуць успыхнуць пяшчота і любоў да яе, і таму загадзя раблю Вам падарунак: сапрычашчэнне з яе вялікай памяццю. Добрай і суровай памяццю, якая нічога не забывае, Памяццю Беларусі. Болей »


Więcko Edward, Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Więcko Edward

Puszcza Białowieska w swej obecnej postaci jest już tylko resztką lasów naturalnych, jednak ciągle jeszcze „sercem lasów", pozostałym po wspaniałych ongi puszczach pierwotnych z czasów, gdy „puszcza szumiała od ptactwa i zwierza i z Bogiem jeszcze nie było przymierza, nie było także puszczą żadnej drogi". Jest ona ostatnim tego rodzaju kompleksem leśnym na Niżu Środkowoeuropejskim i szczególnie z tego względu ma nieocenione wartości... Болей »