Клейнборт Лев, Молодая Белоруссия

Молодая Белоруссия

очерк современной белорусской литературы (1905-1928 гг.)

Клейнборт Лев

Лев Наумович Клейнборт (Лейб Нау́мович, иногда встречается Лейб Нахманович Максимо́вич, Лев Макси́мович; 15 ноября 1875, Копыль, Минская губерния — 20 ноября 1950, Ленинград) — русский публицист, журналист, литературный критик; редактор журнала «Темы жизни» Родился в мещанской еврейской семье. В 1896 г. окончил Слуцкую гимназию. В 1896—1897 гг. учился на физико-математическом, затем — на юридическом факультете Петербургского университет... Болей »


Красінскі А.В., Смаль В.І., Тарасевіч Г.П., Беларускае кіно

Беларускае кіно

Кароткі нарыс

Красінскі А.В., Смаль В.І., Тарасевіч Г.П.

В книге даётся краткий очерк развития белорусской советской кинематографии с середины 1920-х гг. до 1960 г. Болей »


Левін А.Х., Чэрвакоў В.Ф., Абразаньне ў асьвятленьні навуковай экпэртызы

Абразаньне ў асьвятленьні навуковай экпэртызы

Левін А.Х., Чэрвакоў В.Ф.

В работе рассмотрена история религиозного обряда обрезания у евреев и др. народов, показано пагубное влияние этого обряда на здоровье детей. Приведены иллюстрации. Болей »


Беларускія антырэлігійныя казкі

Беларускія антырэлігійныя казкі

Беларускія казкі можна падзяліць на некалькі вялікіх груп, улічваючы ідэйна-тэматычны змест і характар мастацкай выдумкі. У сучаснай фалькларыстыцы прынята звычайна такая класіфікацыя казак: казкі аб жывёлах, казкі чарадзейныя, бытавыя, авантурна-навелістычныя і казкі-былічкі. Усе гэтыя катэгорыі казак, зразумела, вядомы і ў беларускім фальклоры, але найбольш пашыранымі відамі беларускіх казак, на якіх неабходна спыніцца больш падрабязн... Болей »


Марціросаў Гурген, Хто такія іегавісты

Хто такія іегавісты

Марціросаў Гурген

Све́дкі Іего́вы — міжнародная рэлігійная арганізацыя, сусветнае таварыства хрысціян, якія актыўна сведчаць пра Іегову Бога і яго намеры датычныя чалавецтва. Яны засноўваюць свае перакананні выключна на Бібліі. Паводле падлікаў самой арганізацыі, на жнівень 2017 года вышэйшы лік узвеснікаў ва ўсім свеце дасягнуў 8 457 107 чалавек. Колькасць Сведак Іеговы ў Беларусі на жнівень 2017 года складала 5 913 чалавекі. Некаторыя рэлігіязнаўцы адн... Болей »


Никольский Николай, Происхождение и история белорусской свадебной обрядности

Происхождение и история белорусской свадебной...

Никольский Николай

В своей монографии "Происхождение и история белорусской свадебной обрядности" академик Н.М.Никольский подвел итоги своих многолетних исследований по белорусской этнографии и фольклору. Белорусская свадебная обрядность рассмотрена с весьма широкой точки зрения, с применением опыта изучения первобытных и древних обществ. В результате Н.М.Никольский выявил в белорусской свадебной обрядности пласты различных эпох, причем многие из этих плас... Болей »


Падарожная кніжка Скарыны

Падарожная кніжка Скарыны

Зборнік, прысвечаны 500-годдзю беларускага першадрукара

Зборнік выданы Францыскам Скарынам, мусіў служыць людзям, што па роду сваёй дзейнасці шмат часу праводзілі ў дарозе гэта абумовіла назву і склад, а таксама яго выдавецкі фармат у 1/12 аркуша. У склад зборніка, як сведчыць яго падрабязны змест, Ф. Скарына ў парадку чарговасці планаваў ўключыць: «Псалтыр», «Часасловец», 8 акафістаў і 10 канонаў, «Шасцідневец», Саборнік (уключае сціслыя «Святцы» і «Пасхалію» са звесткамі з астраноміі і гра... Болей »


Авторы-составители: О. Василене, И. Горбачевская, С. Караваева, Let’s read and discuss

Let’s read and discuss

Учеб.-метод. пособие

Авторы-составители: О. Василене, И. Горбачевская, С. Караваева

Данное пособие может быть использовано как для индивидуального чтения, так и в качестве учебного пособия для развития навыков различных видов чтения, а также для организации самостоятельной работы студентов. Пособие состоит из девяти разделов. Каждый раздел снабжен биографией автора, комментариями, упражнениями, направленными на развитие навыков чтения, говорения и письма, а также на активизацию лексики и контроль понимания текста. Разд... Болей »


Лепешаў Іван, Дазнанні

Дазнанні

Лепешаў Іван

Роздум пра трагедыю Я.Купалы ў трыццатыя гады, вайну і маральнасць у творах В.Быкава, нетрадыцыйныя думкі пра А.С.Пушкіна... Адказы на гэтыя і іншыя надзённыя пытанні спрабуе знайсці аўтар кніжкі. Іншыя яе старонкі - пра нашу мову-гаротніцу, пра гвалт над ёю, ранейшы і сучасны. Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі літаратуры, мовы, гісторыі. Болей »


Актуальные проблемы гуманитарных и социальных, Выпуск 1

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных

Сборник научных трудов

В сборнике представлены научные труды молодых исследователей Европейского гуманитарного университета, затрагивающие современные проблемы философии, культурологии, правоведения, других областей гуманитарного знания. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-218]   Наступная   Апошняя