Diaspora, Tom V

Diaspora

Migracje Polaków. Przeszłość i teraźniejszość

Tom V

Kolejny, piąty, tom Diaspory został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich zostały pomieszczone teksty sześciu artykułów, zaś w drugiej wywiady z przedstawicielami polskiej diaspory w różnych częściach świata. Treść prezentowanych artykułów odnosi się do zagadnień teoretycznych, prezentuje analizy z zakresu historii teorii migracji, wykorzystujące materiały historyczne oraz opracowanie wybranych badań socjologicznych dotyczących ... Болей »