en

Дзятко Дзмітрый

Дзятко Дзмітрый

Нарадзіўся ў 1981 г. у горадзе Мінску. Закончыў факультэт беларускай філалогіі і культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (2003). Абараніў дысертацыю на атрыманне акадэмічнай ступені кандыдата філалагічных навук па тэме “Фарміраванне і склад беларускай матэматычнай тэрміналогіі” (2007). З 2009 г. загадвае кафедрай беларускага мовазнаўства БДПУ. Займаецца даследаваннем актуальных праблем гісторыі беларускай лінгвістыкі і сучаснай беларускай мовы. Аўтар звыш 150 апублікаваных прац па беларускай лексікаграфіі, тэрміналогіі, гісторыі нацыянальнага мовазнаўства. Сярод найбольш важных работ: манаграфія “Беларуская матэматычная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне” (2009), даведнік “Беларускае мовазнаўства: дысертацыі па беларускай мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990 – 2011 гг.)” (2011, у суаўтарстве), вучэбныя дапаможнікі “Беларускі правапіс” (2011, 2012, у суаўтарстве), “Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў” (2012, у суаўтарстве) і інш. З’яўляецца рэдактарам некалькіх навуковых зборнікаў: “Традыцыі духоўнай культуры ў сучасным свеце” (2008), “Нацыянальная мова і нацыянальная культура” (2009, 2010, 2011), а таксама шэрагу міжнародных навуковых форумаў.

Дзятко Дзмітрый :: Publications

pdf

Беларускае мовазнаўства

дысертацыі па беларускай мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь
Дзятко Дзмітрый, Шахоўская (Палашкевіч) Святлана

У даведніку прыводзяцца звесткі пра дысертацыі па беларускай мове, прадстаўленыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата або доктара навук і абаро­неныя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 27 ліпеня 1990 г. па 2011 г. У кожным з артыкулаў падаецца інфармацыя пра тэму даследавання, вучоную ступень, спе­цыяльнасць...… More

pdf

Нацыянальная мова і нацыянальная культура

аспекты ўзаемадзеяння
Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар

У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 17–18 лістапада 2011 г....… More

pdf

Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння

навуковы зборнік да 60-годдзя П. А. Міхайлава
Дзятко Дзмітры, адк. рэд.

У навуковы зборнік увайшлі матэрыялы, прысвечаныя навукова-педагагічнай дзейнасці вядомага беларускага дыялектолага П. А. Міхайлава, а таксама артыкулы па розньгх актуальных пытаннях сучаснага мовазнаўства. Адрасуецца навуковым работнікам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца праблемамі...… More

pdf

Беларуская матэматычная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне

манаграфія
Дзятко Дзмітры

У манаграфіі ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы праведзена комплекснае структурна-дэрывацыйнае і структурна-семантычнае вывучэнне матэматычнай тэрміналогіі, паказана іерархічнасць сістэмнай арганізацыі тэрмінаў, створана перыядызацыя фарміравання і развіцця нацыянальнай тэрміналогіі матэматыкі. Адрасуецца...… More

pdf

Нацыянальная мова і нацыянальная культура

аспекты ўзаемадзеяння
Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар

У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка 5 – 6 мая 2009 г. Адрасуецца...… More

Studia Białorutenistyczne 8/2014

Беларусазнаўчыя даследванні / Belarusian Studies

"Studia Białorutenistyczne" to rocznik, którego celem jest wzbogacenie wiedzy polskich środowisk zainteresowanych naszym wschodnim sąsiadem - Białorusią. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa....… More

pdf

Роднае слова 1 (277) 2011

штомесячны навуковы і метадычны часопіс

Іван Данілавіч Сіпакоў – паэт, празаік, перакладчык. Нарадзіўся 15 студзеня 1936 г. у вёсцы Зубрэвічы Аршанскага раёна. Аўтар кніг паэзіі “Сонечны дождж” (1960), “Лірычны вырай” (1965), “Дзень” (1968), “З вясны ў лета” (1972), “Веча славянскіх балад” (1973), “У поўдзень, да вады” (1976), “Вочы ў вочы”...… More

pdf

Роднае слова 12 (276) 2010

штомесячны навуковы і метадычны часопіс

"Роднае слова" – сацыяльна значнае выданне Рэспублікі Беларусь, на старонках якога друкуюцца літаратуразнаўчыя і мовазнаўчыя артыкулы, матэрыялы па сусветнай і нацыянальнай культуры. Часопіс змяшчае публікацыі, якія дапамагаюць выкладаць літаратуру і мову ў арганічнай сувязі з нацыянальнай і айчыннай...… More

pdf

Роднае слова 10 (274) 2010

штомесячны навуковы і метадычны часопіс

"Роднае слова" – сацыяльна значнае выданне Рэспублікі Беларусь, на старонках якога друкуюцца літаратуразнаўчыя і мовазнаўчыя артыкулы, матэрыялы па сусветнай і нацыянальнай культуры. Часопіс змяшчае публікацыі, якія дапамагаюць выкладаць літаратуру і мову ў арганічнай сувязі з нацыянальнай і айчыннай...… More

pdf

Роднае слова 9 (273) 2010

штомесячны навуковы і метадычны часопіс

"Роднае слова" – сацыяльна значнае выданне Рэспублікі Беларусь, на старонках якога друкуюцца літаратуразнаўчыя і мовазнаўчыя артыкулы, матэрыялы па сусветнай і нацыянальнай культуры. Часопіс змяшчае публікацыі, якія дапамагаюць выкладаць літаратуру і мову ў арганічнай сувязі з нацыянальнай і айчыннай...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org