Анталогія беларускага апавядання ў двух тамах.

Анталогія беларускага апавядання ў двух тамах...

Том 2

Янка Брыль нарадзіўся 4 жніўня 1917 года ў горадзе Адэсе, у сямі чыгуначніка, У пяцігадовым узросце разам з бацькамі пераехаў у Заходнюю Беларусь, у вёску Загоре Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыўшы ў 1931 годзе сем класаў польскай школы, працаваў на гаспадарцы, займаўся самаадукацыяй. У сакавіку 1939 года быў мабілізаваны ў польскую армію. У верасні таго ж года трапіў у палон. Увосень 1941 года ўцёк з палону. Прымаў удзел ... Болей »


Анталогія беларускага байкі

Анталогія беларускага байкі

Змешчаны лепшыя творы знакамітых беларускіх байкапісцаў розных часоў. Многія з іх сталі народнымі. Яны актуальныя, надзённыя, афарыс-тычныя. У іх востра высмейваюцца розныя сацыяльныя з’явы, прысутні-чае добразычлівы гумар у адносінах да людскіх недахопаў. Для шырокага кола чытачоў. Болей »


Анталогія беларускага санета

Анталогія беларускага санета

Анталогія беларускага санета выдаецца ўпершыню. У ёй знітаваліся санеты пачынальнікаў гэтай вершаванай формы ў беларускай літаратуры — Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, а таксама творы сучасных аўтараў. Кніга складаецца з двух раздзелаў: уласна санеты, вянкі санетаў. Для шырокага кола чытачоў. усіх, хто цікавіцца паэзіян. Болей »


Анталогія беларускага эпіграмы

Анталогія беларускага эпіграмы

Анталогія беларусканй эпіграмы выходзіць у Беларусі ўпершыню. «Схіляюся перад стварэннем «Фауста», але люблю і эпіграмы», — пісаў А. С. Пушкін. Два—чатыры радкі нечаканага гумару, вострай сатыры, непрадказальнага досціпу клалі ў рогат адзінкі людзей і цэлыя пакаленні. Эпіграма жыла і працягвала сваё жыццё. У эборніку вы знойдэеце і вострую рэпліку, і афарызм, і сатырычны дыялог, і частушку, якая прамаўлялася і спявалася яшчэ вуснамі наш... Болей »


Анталогія беларускай пародыі. У 2 ч., Ч. 2

Анталогія беларускай пародыі. У 2 ч.

Проза

Кніга, якуто вы трымаеце ў руках — унікальная! Тут упершыню сабраны пародыі без малога на паўтысячы беларускіх пісьменнікаў. Цікава паглядзець на беларускую літаратуру з парадыйнага ракурсу, гэта значыць, як бы прачытаць знаёмыя ўжо творы літаратуры «навыварат», менавіта так перакладаецца слова «пародыя» са старажытнагрэчаскай мовы. Як вядома, «чалавецтва смеючыся развітваецца са сваімі заганамі». Будзем спадзявацца, што беларуская літа... Болей »


Анталогія беларускай пародыі. У 2 ч., Ч. 1

Анталогія беларускай пародыі. У 2 ч.

Вершы

Кніга, якуто вы трымаеце ў руках — унікальная! Тут упершыню сабраны пародыі без малога на паўтысячы беларускіх пісьменнікаў. Цікава паглядзець на беларускую літаратуру з парадыйнага ракурсу, гэта значыць, як бы прачытаць знаёмыя ўжо творы літаратуры «навыварат», менавіта так перакладаецца слова «пародыя» са старажытнагрэчаскай мовы. Як вядома, «чалавецтва смеючыся развітваецца са сваімі заганамі». Будзем спадзявацца, што беларуская літа... Болей »


Мальдзіс А. і інш. - укладальнік, Анталогія беларускай паэзіі, Т. 1

Анталогія беларускай паэзіі

У трох тамах

Мальдзіс А. і інш. - укладальнік

У першым томе трохтомнай анталогіі беларускай паэзіі сабраны лепшыя паэтычныя творы ад XII да пачатку XX стагоддзя. Першая частка — гэта паэзія XII — XIX стст. самых розных напрамкаў, стыляў і жанраў. Многае ўнершыню ўводзіцца ў шырокі літаратурны кантэкст. Каментарыі і слоўнік першай часткі змешчаны ў канцы кнігі. Другая частка — творы Цёткі, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, А. Гаруна і інш. Болей »


Анталогія маладога верша

Анталогія маладога верша

Гзта кніга пазнаёміць з вершамі маладых беларускіх паэтаў. Многія з іх друкаваліся ў часопісах, газетах, з’яўляюцца аўгарамі паэтычных зборнікаў, кніг. Вершы прасякнуты верай паэтаў у нашу бацькаўшчыну, у шчырае сяброўства і сапраўднае каханне і ў тое светлае, што яшчэ ёсць у нашым жыцці. Для школьнага кола чытачоў. Болей »


Анталогія польскай паззіі XX стагоддзя, У 2-х т. Т. 1.

Анталогія польскай паззіі XX стагоддзя

Напярэймы: ад Буга да Варты

Двухтомная анталогія польскай паэзіі XX стагоддзя ў перакладзе на беларускую мову выходзіць упершыню, як і ўпершыню ў Беларусі друкуецца большасць з яе 180 аўтараў, творчасць якіх ярка выявіла асаблівасці эстэтычных пошукаў польскай паэзіі мінулага стагоддзя. Адрасуецца ўсім мілоснікам паэзіі, атаксама - сваёй блізкасцю да хрэстаматыйных выданняў - студэнтам і выкладчыкам філалогіі. Болей »


Віцьбіч Юрка, Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская барацьба на Беларусі

Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская ба...

Віцьбіч Юрка

This manuscript was written in the late forties—early fifties, some forty years back. One can only sincerely regret that it was not published earlier. Fortunately, however, the content of the publication has not lost its significance and importance today. Although the "evil empire" is long gone, collapsed, many thousand points concerning this tragic period — which historians call the era of the Soviets — have to be explained, clarified,... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141]   Наступная   Апошняя