Klio, 3/2003

Klio

Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

3/2003

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”. Na stronie internetowej, która stanowi uzupełnienie treści zamieszczanych w czasopiśmie, zgromadziliśmy m.in. biogramy ... Болей »


Klio, 2/2002

Klio

Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

2/2002

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”. Na stronie internetowej, która stanowi uzupełnienie treści zamieszczanych w czasopiśmie, zgromadziliśmy m.in. biogramy ... Болей »


Klio, 1/2001

Klio

Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

1/2001

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”. Na stronie internetowej, która stanowi uzupełnienie treści zamieszczanych w czasopiśmie, zgromadziliśmy m.in. biogramy ... Болей »