en

Maszkiewicz Mariusz

Maszkiewicz Mariusz

Maszkiewicz Mariusz (ur. 31 maja 1959 w Iławie) – polski socjolog, dyplomata, publicysta, działacz społeczny i gospodarczy.

W 1986 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

W drugiej połowie lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 1986 odmówił złożenia przysięgi. W latach 1986–1990 był działaczem ruchu Wolność i Pokój. Prowadził działalność społeczno-polityczną w Częstochowie. Uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25–28 sierpnia 1988). Publikował w prasie podziemnej. W 1989 współpracował z Regionalnym Komitetem Obywatelskim "Solidarności" w Częstochowie, był zastępcą kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego RKO.

Na przełomie lat 80. i 90. był pracownikiem naukowym Instytutu Religioznawstwa UJ i wicedyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Następnie podjął pracę w dyplomacji. W latach 1990–1991 kierował Wydziałem ds. Polonii w MSZ. Był pierwszym polskim powojennym oficjalnym przedstawicielem na Litwie (w randze Chargé d’affaires) w latach 1991–1992 oraz radcą-ministrem Ambasady RP w Wilnie w latach 1992–1994. Zakładał pierwszy polski konsulat w Grodnie, pełnił funkcję Konsula Generalnego w latach 1994–1997. Od 1998 do 2002 był Ambasadorem RP na Białorusi.

Po powrocie do kraju zajmował się działalnością gospodarczą. W 2002 stworzył firmę doradczą "Biuro Promocji Gospodarczej Europa Wschód", pomagającą polskim firmom w kontaktach gospodarczych na rynkach byłego ZSRR.

24 marca 2006 został zatrzymany na Placu Październikowym w Mińsku przez białoruską milicję w trakcie trwającego protestu przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Białoruski sąd wymierzył mu karę 15 dni aresztu. 29 marca 2006 trafił na obserwację do szpitala w Mińsku. Aresztowanie wywołało międzynarodowe protesty w tym także protest głodowy Jerzego Maszkiewicza – 72-letniego ojca byłego ambasadora. 7 kwietnia 2006 Mariusz Maszkiewicz opuścił areszt w Mińsku, a następnie wrócił do Polski.

Od stycznia do listopada 2007 pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. polityki wschodniej, a w kolejnych latach pracował jako wicedyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zagranicznej. Jest autorem raportu "Godna praca w służbie zagranicznej", gdzie wskazuje liczne problemy pracowników resortu. Od maja 2013 pracownik Wydziału Wschodniego Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

Крыніца: pl.wikipedia.org

Maszkiewicz Mariusz :: Publications

pdf

Східна польська політика у ХХ – на початку ХХI ст.

концепції та інтерпретації
Машкевич Маріуш

В книзі відомого польського дипломата, соціолога та громадського діяча розглядаються головні ідейні витоки, засади і тенденції розвитку східної політики Республіки Польща у ХХ – на початку ХХI ст. Окрема увага приділяється аналізу рецепції польської східної політики в українських публікаціях політичного...… More

pdf

Między bezpieczeństwem a tożsamością

Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990–2010)
Maszkiewicz Mariusz

Zajmujemy się polityką zagraniczną z wielu perspektyw – najczęściej z dystansem dziejopisa, czyli z perspektywy historycznej. Albo z zaangażowaniem eksperta, który przygotowuje decyzje dla polityków i ministrów; to jest z kolei bieżąca perspektywa analityczna. Można też spojrzeć na trzy inne sposoby...… More

Nasz patriotyzm, ich szowinizm?

rozmawia Mariusz Maszkiewicz
Landsbergis Vytautas, Maszkiewicz Mariusz

Polski dyplomata Mariusz Maszkiewicz przekonał do zwierzeń Vytautasa Landsbergisa - jedną z najważniejszych postaci Sajudisu, człowieka nierozerwalnie związanego z najnowszymi dziejami swego kraju. Dzięki temu powstała interesująca i barwna opowieść o konkretnym człowieku na tle historii jego narodu...… More

pdf

Białoruś — w stronę zjednoczonej Europy


Maszkiewicz Mariusz, red.

Гэта зборнік аналітычных артыкулаў пад агульнай рэдакцыяй вядомага польскага дыпламата, былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Марыюша Машкевіча, які напісаў уводзіны да кнігі, пазначыўшы, што збор артыкулаў мае мэтай паглыбіць разуменне сітуацыі у Беларусі, а таксама паспрыяць інтэлектуальным і арганізацыйным...… More

pdf

Belarus – towards a United Europe


Maszkiewicz Mariusz, red.

Гэта зборнік аналітычных артыкулаў пад агульнай рэдакцыяй вядомага польскага дыпламата, былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Марыюша Машкевіча, які напісаў уводзіны да кнігі, пазначыўшы, што збор артыкулаў мае мэтай паглыбіць разуменне сітуацыі у Беларусі, а таксама паспрыяць інтэлектуальным і арганізацыйным...… More

pdf

Białoruś - zespół ukrytego paradoksu


Maszkiewicz Mariusz

Ці хацелі б Вы зірнуць на сябе вачыма іншага чалавека? Напэўна калі-небудзь такое пытаньне самі сабе задавалі. А ці хацелі б Вы зірнуць на Беларусь вачыма замежніка - цяпер для гэтага ёсьць выдатная нагода. Менавіта ў выданьні „Białoruś – zespół ukrytego parаdoksu” ёсьць магчымасьць без самазахапленьня...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 42


Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org