en

Піваварчык Сяргей

Піваварчык Сяргей

Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, нарадзіўся 12.08.1962 г. у г. Барысаве Мінскай вобласці. Скончыў у 1987 г. гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы, у 1990 – аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР. У 1994 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Гарадзішчы 10–13 ст. Беларускага Панямоння» па спецыяльнасці 07.00.06 «Археалогія», у 2009 г. – доктарскую дысертацыю “ Фарміраванне сістэмы фартыфікацыйнага будаўніцтва ў Беларусі (1772-1941 гг.)” па спецыяльнасці 07.00.02 “Айчынная гісторыя”. У 1990–1994 гг. – працаваў у Брэсцкім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А.Пушкіна. З верасня 1994 г. – у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, са студзеня 2002 г. – дацэнт кафедры археалогіі и этналогіі гістарычнага факультэта, са студзеня 2008 г. – загадчык кафедры археалогіі і этналогіі ГрДУ. Удзельнічаў у археалагічных экспедыцыях у Віцебску, Гродна, Клецку, Наваградку, Міры. Праводзіў даследаванні гарадзішчаў Мсцібава (Ваўкавыскі раён), Кульбачына, Касцянева, Турэйск (Шчучынскі раён), Мерачоўшчына (Івацэвіцкі раён), Збочна (разам с Дабрыянам А.А.), Косаўскі тракт у Слоніме (разам з Дабрыянам А.А. і Семянчуком Г.М.). Прымаў удзел у Падляшскай экспедыцыі і раскопках 52-га спецыялізаванага пошукавага батальёна МО РБ. Автор больш каля 200 публікаций.

Піваварчык Сяргей :: Publications

«Линия Молотова» на Августовском канале

Путеводитель по фортификационным сооружениям 68-го Гродненского укрепленного рзйона
Вап Анатоль, Пивоварчик Сергей, Романчук Сергей

Августовский канал находится на территории Республики Польши и Республики Беларусь. Его протяженность 101,2 км, из которых 22 км приходится на территорию Беларуси. Канал связывает бассейны рек Висла и Неман. Польская часть канала находится на территории Подляшского воеводства, белорусская - Гродненского...… More

pdf

Белорусские земли в системе фортификационного строительства Российской империи и СССР (1772-1941)

монография
Пивоварчик Сергей

Монография посвящена малоисследованной теме отечественной истории -фортификационному строительству в Беларуси в период нахождения в составе Российской империи и СССР. Рассматриваются планы российских властей по военно-инженерному строительству на западе империи, этапы возведения больших фортификационных...… More

Городища Х-ХIII вв. белорусского Понеманья

Автореферат дисертации
Пивоварчик Сергей

Актуальность темы. За последние десятилетия историческая наука достигла значительного успеха в освещении истории восточных славян в Х-ХШ вв. Ученые оценивают данный период как закономерный и поступательный процесс формирования и развития феодального способа производства'. История раннесредневековых...… More

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XXI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25-26 верасня 2015)

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny tom Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych, będący pokłosiem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2015 roku. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem...… More

Станоўчыя практыкі захавання і папулярызацыі габрэйскай спадчыны: дапаможнік на аснове польскага і беларускага досведу

зборнік артыкулаў навукова-практычнай канферэнцыі, г. Брэст, 20―21 жніўня 2011 г.

Гісторыя польскіх габрэяў - гэта таксама гісторыя габрэйскага насельніцтва сённяшніх Беларусі, Украіны і Літвы. Калі ў 2009 годзе мы пачалі насычаць партал “Віртуальны Штэтл” (“Wirtualny Sztetl”, http://www.sztetl.org.р1) апісаннямі даўнейшых габрэйскіх мястэчак на тэрыторыі крэсаў колішняй Рэчы Паспалітай...… More

pdf

Castrum, urbis et bellum

Зборнік навуковых прац

Зборнік складаецца з артыкулаў, прысвечаных гісторыі, археалогіі і культуры Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ў сярэднявечны перыяд і новыя часы. Пераважная большасць матэрыялаў датычыцца разнастайных праблем мінулага Беларусі. Зборнік рэкамендуецца спецыялістам - гісторыкам, археолагам, мастацтвазнаўцам...… More

Гарадзенскія запісы

Старонкі гісторыі і культуры

Выданне “Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры” з прыхільнасцю сустрэлі спецыялісты розных галінаў гуманітарнай навукі: філолагі, гісторыкі, культуролагі, фалькларысты і інш. Два выпускі выдання з зацікаўленасцю выкарыстоўваюцца не толькі навукоўцамі, але і студэнтамі, навучэнцамі гуманітарных...… More

pdf

ARCHE 03 (102) 2011

Палесьсе: народы, улады, войны

Нумар прысвечаны беларускаму Палессю. У ім сабраныя гістарычныя, этналягічныя, этнасацыялягічныя, крытычныя й іншыя дасьледаваньні й матэрыялы, прысьвечаныя рэгіёну. Часопіс зьмяшчае карты палескай тапанімікі, рэдкі падбор фотаздымкаў Палесься міжваеннага часу, якія былі знойдзеныя да трактату польскага...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 11


* Prawosławne monastery Podlasia w latach 1786-1789 (Hienadź Siemianczuk) * recenzje, polemiki: Да этнічных працэсаў на Панямонні ў раннім сярэднявеччы (Сяргей Піваварчык) / Анатоль Цітоў, Геральдика беларускіх местаў (XVI— пачатак XXст.), Мінск 1998 (Генадзь Семянчук, Аляксей Шаланда) / Genadiusz...… More

pdf zip

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 6


* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org