Яноўская В. В., Унучак А. У., Фірыновіч А. Э. - уклад., Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць

зборнік навуковых артыкулаў

Яноўская В. В., Унучак А. У., Фірыновіч А. Э. - уклад.

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2014

Рэдакцыйная калегія: Каваленя А. А. [і інш.]

Выдавец: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі

Выдавецтва/ друкарня: Беларуская навука

Катэгорыя: Гісторыя

Copyright © 2014 by Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Беларуская навука - афармленне

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2839]

У зборнік увайшлі навуковыя артыкулы па актуальнай навуковай праблеме «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне», якія дэманструюць розныя падыходы ў беларускай, расійскай і ўкраінскай гістарыяграфіях. Тэматычнае кола пытанняў, пастаўленых аўтарамі, ахоплівае самыя розныя бакі паўстання: баявыя дзеянні, мерапрыемствы расійскай адміністрацыі, пакаранні і амністыі паўстанцаў, удзел у падзеях розных сацыяльных груп.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Альховік М. К., Паўстанне 1863-1864 гг. і эвалюцыя бальшавіцкай ідэалогіі на Беларусі ў 1929-1941 гг.

Гарбачова В. В., Удзельнікі паўстання 1863-1864 гг. у Беларусі: методика статыстычных падлікаў

Гігін В. Ф., Прапагандысцкая дзейнасць В. К. Каліноўскага: вытокі, метады, наступствы

Дзярновіч А. I., Што пасля паўстання? «Пазітывізм варшаўскі» і «пазітывізм літоўскі»

Доник А. Н., Украинский фактор восстания 1863 г.: польские надежды и реалии

Ерашэвіч А. У., Паўстанне 1863-1864 гг. i «часовыя» грашовыя зборы на тэрыторыі Беларусі: пастаноўка праблемы

Зянюк Р. У., Барацьба з рымска-каталіцкімі брацтвамі як форма абмежавання ўплыву касцёла ў другой палове XIX ст.

Иванова Т. П., Восстание 1863-1864 гг. в Витебской губернии: региональная специфика

Иоффе Э. Г., К вопросу об участии белорусских и литовских евреев в восстании 1863-1864 гг.

Карев Д. В., Восстание 1863-1864 гг. в белорусской историографической традиции Х1Х-ХХ вв. (проблемы и коллизии)

Карпов А. Н., Полонез на берегах Енисея. Из истории сибирской ссылки польских повстанцев 1863 года в Енисейскую губернию

Касцюк М. П., Эвалюцыя ацэнак паўстання 1863-1864 гг. у беларускай гістарыяграфіі апошніх дзесяцігоддзяў XX - пачатку XXI ст.

Кравченко P. I., Учасники Січневого повстання 1863-1864 pp. у Харківській арештантській роті цивільного відомства

Лазько Р. Р., Удзел беларускага сялянства ў паўстанні 1863 г. як пачатак яго палітычнай мадэрнізацыі

Луговцова С. Л., Изменения в составе полицейских учреждений белорусских губерний после восстаний 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. (попытка сравнительного анализа)

Лыч Л. М., Антынацыянальная палітыка царызму ў галіне народнай асветы як адна з прычын паўстання 1863-1864 гадоў

Мазец В. Г., З нагоды слаўнага юбілея, або Як адзначалася ў БССР 150-годдзе з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага і 125-годдзе паўстання 1863-1864 гг.

Матвейчык Д. Ч., Уладзіслаў Машэўскі і спроба ўзброенага выступления ў Слуцкім павеце ў 1863 г.

Машковцев А. А., Католические священнослужители, высланные в Вятскую губернию с территории Беларуси и Литвы в 60-х гг. XIX в.

Молчанов В. Б., Вплив польського повстання 1863-1864 pp. надобробут населения Південно-Західного краю Російськоï імперіï

Новик Н. Е., Влияние восстания 1863-1864 гг. на развитие системы профессионального образования Беларуси

Подпрятов Н. В., Органы государственного управления Пермской губернии и обеспечение ссылки участников восстания 1863-1864 гг.

Радзюк А. Р., Дзейнасць следчых i судовых камісій натэрыторыі Беларусі ў 1863-1867 гг. (на прыкладзе Гродзенскай губерні)

Серак Е. В., Социокультурная адаптация ссыльных участников восстания 1863-1864 гг. в Сибири: историография проблемы

Соркіна І. В., Палітыка царызму ў Беларусі пасля паўстання 1863-1864 гг. (па матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва)

Темірова Н. Р., Велике землеволодіння в Правобережній Украïні в контекстï повстання 1863-1864 рр.

Токць С. М., Паўстанне 1863-1864 гг. натэрыторыі Гродзенскага павета: сацыяльныя аспекты

Унучак А. У., Знакавы юбілей: як у БССР адзначалася стагоддзе з дня смерці Кастуся Каліноўскага

Филатова Е. Н, Смехович Н. В., Восстание 1863-1864 гг.: от первых виленских изданий к современной литовской историографии

Фірыновіч А. Э., Адгалоскі паўстання 1863-1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях

Церашкова К. С., Асаблівасці крыніц папаўнення мяшчан Беларусі ва ўмовах разбору шляхты пасля паўстання 1863-1864 гг.

Часнок I. Ч., Ацэнка ідэі паўстання ў рамане Алеся Наварыча «Літоўскі воўк»

Шандра В. С., Соціальні і політйчні наслідкй Січневого повстання 1863 p. для Украïни

Швед В. В., Гродзенская ваяводская рэвалюцыйная арганізацыя 1861- 1864 гадоў

Яноўская В. В., Каталіцкае духавенства ў пратэстных акцыях напярэдадні паўстання 1863-1864 гг.